FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pravda (rescher, n.)


pravda ( Rescher, N.)

Rescher zastával umiernený teoretickokoherenčný názor na pravdu, podľa ktorého je pravda zhoda našich výrokov so skutočnosťou, pričom kritérium tejto zhody je v koherencii čiže v logickej neprotirečivosti samých výrokov.