FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pravda (heidegger, m.)


pravda ( Heidegger, M.)

- otvorenosť bytia (die Offenheit des Seins), jeho odkrytosť skrze jestvujúcna, predovšetkým skrze tu-bytie človeka.

-------------------------
pravda (Heidegger, M.)>