FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pramene histórie filozofie prvotné


pramene histórie filozofie prvotné

- delia sa na bezprostredné a nepriame.

Prvotné bezprostredné pramene obsahujú predovšetkým autografy čiže zachované diela vlastnoručne zapísané daným filozofom (rukpisy), poznámky, listy, prípadne stenogramy, v súčasnosti sú to priamo nahrané magnetofónové pásky. Tieto pramene sú rozličné v jednotlivých obdobiach histórie filozofie. Filozofia starovekého Grécka a Ríma ich má veľmi málo. Za prvotné sa zvykli považovať diela Platónove , diela Cicerónove, diela Senecove, diela Epiktetove, ďalej diela Marca Aurelia, diela Sexta Empirika, diela Plutarcha, diela Plotina