FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Platon - zoznam diel


Platon - zoznam diel

Alkibiades /dialóg
L245>

Epinomis /dialóg
L287>

Eutydemos /dialóg
L251>

Eutyfron /dialóg
L246>

Faidon /dialóg
L256>

Faidros /dialóg
L257>

Filebos /dialóg
L283

Gorgias /dialóg
L249

Hippias Menší /dialóg
L242

Hippias Väčší /dialóg
L244

Charmides /dialóg
L239

Ion /dialóg
L243

Kratylos /dialóg
L252

Kritias /dialóg
L285

Kriton /dialóg
L248

Laches /dialóg
L238

Listy
L84

Siedmy list
L81

Lysis /dialóg
L240

Menexenos /dialóg
L253

Menon /dialóg
L250

Minos /dialóg
L288

Obrana Sokratova
L247

Parmenides /dialóg
L259

Protagoras /dialóg
L241

Sofista /dialóg
L281

Symposion /dialóg
L255

Štát /10 kníh
L258

Štátnik /dialóg
L282

Teaitetos /dialóg
L280

Timaios /dialóg
L284

Ústava pozri: Štát

Zákony /12 kníh
L286

Vydania Platónovho diela:

Platonis opera (ed. Burnet, J.), 1890-1907
L416