FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pozorovanie vedecké


pozorovanie vedecké

- metóda vedy, pri ktorej sa sledovanie predmetu uskutočňuje zámerne a systematicky a stojac na teoretických predpokladoch, umožňujúcich voľbu cieľa, objektu i prostriedkov tohto sledovania. Produktom vedeckého pozorovania je taká empirická základňa (vo forme usporiadaných dát), na ktorej budujú ďalšie formy vedeckého poznania, ako teoretické zovšeobecňovanie, vytváranie hypotéz a teórií atď.