FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metóda vedy


metóda vedy

- systém regulatívnych princípov vo vedeckej činnosti. Metódy vedy sú predmetom skúmania metodológie vedy.

Vedecká metóda je metóda 1. uvedomelo kritická (neustále sa skúmajúca a preverujúca), 2. odbjektívne oznámiteľná a 3. objektivne overiteľná.

Niektoré elementárne prvky a formy vedeckej metódy sú všeobecné alebo majú veľmi široké uplatnenie, iné prvky vedeckej metódy sú špeciálne pre jednotlivé vedecké disciplíny alebo ich skupiny. Špeciálne vedecké metódy sú závislé od zvláštneho charakteru predmetnosti, ktorú špeciálna veda skúma. V tomto zmysle existujú špeciálne metódy napr. chemickej analýzy alebo porovnávacej jazykovedy alebo experimentálnej nukleárnej fyziky a pod. ( L399; 95).

--------------
metóda vedy>