FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Používateľ filitu


používateľ FILITU

- ten, kto používa FILIT , napr. vysokoškolský študent, stredoškolský študent, vysokoškolský pedagóg , stredoškolský pedagóg , knižnica, katedra, vedecký ústav atď.