FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pedagóg vysokoškolský


pedagóg vysokoškolský

- pedagóg pôsobiaci na vysokej škole : profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor (napr. cudzích jazykov), inštruktor (napr. telesnej výchovy) ( L1039;264).