FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Potomok


potomok

- kto alebo čo z niekoho alebo niečoho (čiže rodiča) priamo alebo nepriamo pochádza, napr. syn, dcéra, vnuk, ...; člen neskoršej generácie.

----------
potomok>