FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Generácia


generácia

- pokolenie; napr. pokolenie ľudí spojených vekom, hodnotami a pod. Napríklad spolupodieľanie sa na hodnotách je dané tým, že príslušníci jednej generácie vstúpili do života v rovnakom historickom období, ich záujmy, ciele, potreby boli ovplyvnené zhruba rovnakým sociuokultúrnym prostredím (cf. L217;141).

------------
generácia>