FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ústava štátu


ústava štátu = konštitúcia

- základný zákon štátu , súhrn základných právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení občanov, záväzný pre všetky orgány štátu a pre všetkých občanov daného štátu.