FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pole magnetické


pole magnetické

- zložka elektromagnetického poľa, ktorá pôsobí na elektricky nabité objety (častice, telesá) magnetickou silou závislou od ich rýchlosti v uvažovanej vzťažnej sústave a momentom sily na objekty (častice, telesá) majúce nenulový magnetický moment ( L321;110).

------------------
pole magnetické>