FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Paradox


paradox často = antinómia

- protizmyselnosť, tvrdenie odporujúce všeobecne uznávaným základným princípom ; odporujúci si zmysel nejakého faktu; situácia, kedy na základe radu premís všeobecne považovaných za pravdivé sa dospeje k opačným záverom, bez toho, že by sa porušili logické postupy deduktivneho uvažovania ( L571;140-141 L646;52).

----------
paradox>