FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Padmasambhava


Padmasambhava (= Zrodený z lotosu) (asi 8. stor.) = Guru Rinpočhe = Saróruhévadžra = Chokje Dordže = Pämadžungnä = Lobpön Rin- počhe Dordže Thöthengcal (Mocný náhrdelník z lebiek)

- indický filozof, jogín, guru, predstaviteľ tantrizmu; existuje o ňom tibetská legendárna tradícia: v histórii Diamantovej cesty za zapísaný a uctievaný ako veľký biely mág, ktorému sa podarilo démonov prastarého tibetského šamanistického bönu nielen spútať, ale aj postaviť do služieb Budhovho učenia; Padmasambhavu pozval z Indie do Tibetu tibetský kráľ Thisong Decän. V Tibete založil údajne prvý budhistický kláštor. Bol pravdepodobne pri počiatkoch uvedenia vadžrajánového budhizmu do Tibetu a založenia sekty starobudhistov, starú školu (Rňing-ma-pa = Ňingmapa) alebo školu Červených bariet - prvú budhistickú školu v Tibete.

Pripisuje sa mu autorstvo prvej známej verzie Tibetskej knihy mřtvych Bardo thödol.

----------------
Padmasambhava>