FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Orgán štatutárny


orgán štatutárny

- orgán konajúci menom spoločnosti na základe zákona, štatútu, stanov, organizačného poriadku. Je to buď jednotlivý pracovník, spoločník, alebo kolektívny orgán (predstavenstvo, výbor a pod.) ( L715;710).