FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Operácia n-árna


operácia n-árna

- operácia definovaná na ľubovoľnej množine M ako zobrazenie karteziánskeho súčinu MúMú...úM (n-krát) do množiny M.

(Poznámka pre editovanie znaku ú: znak "ú" editujte pomocou Alt 250)

------------------
operácia n-árna>