FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Operácia hospodárska


operácia hospodárska

- hospodársky proces alebo hospodársky jav, ktorý sa uskutočňuje vo všetkých typoch podnikov v priebehu reprodukcie v štádiách výroby, výmeny, rozdeľovania a spotreby.

Hospodárske operácie sa vyjadrujú v peňažnom a naturálnom vyjadrení a zaznamenávajú v informačnom systéme podniku.

Hospodárska operácia, ktorá sa musí zachytiť v účtovníctve ( zaúčtovať), sa nazýva účtovný prípad.