FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Odolnosť systému


odolnosť systému

- spôsobilosť systému spoľahlivo pracovať bez ohľadu na to, aké vplyvy naň pôsobia z okolia systému. Systém s touto spôsobilosťou sa bude správať efektivne aj vtedy, keď niektoré z jeho parametrov majú náhodný charakter a sú odlišné od tých, ktoré sa predpokladali.

Rozlišuje sa
vnútorná odolnosť systému
vonkajšia odolnosť systému

( L433;60).