FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Odkaz krížový


odkaz križový

- odkaz z jednej časti knihy , katalógu, registra na inú časť, aby bolo možné získať dodatočnú informáciu ; v knihovnictve: odkaz spájajúci v katalógu navzájom dva príbuzné súpisné znaky (dve záhlavia, dve heslá alebo oddiely) ( L133;330 L290;93).

----------------
odkaz krížový>