FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Obraz sveta


obraz sveta

- významový útvar, ktorého dôležitosť tkvie v integrujúcej funkcii ostatných významových útvarov; jedna z foriem manifestácie sveta v ľudskom vedomí, ako mýtický obraz sveta, filozofický obraz sveta, umelecký obraz sveta, náboženský obraz sveta, vedecký obraz sveta, fyzikálny obraz sveta, novoveký obraz sveta a pod.

--------------
obraz sveta>