FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nus (stoicizmus mladší)


nus ( stoicizmus mladší)

- daimonion a obsah každého človeka (293); časť boha (293) Dia (293), ktorá v človeku ovláda jeho dušu i telo, jeho duševný život, jeho zmysly i city ( L23; 129).