FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Človek (stoicizmus mladší)


človek ( stoicizmus mladší)

- syn boží, ktorého život spočíva v službe bohu a túto činnosť tvorí presné zachovávanie božských právnych noriem a nálžité správanie sa podľa nich. Človek musí milovať druhého človeka, všetci sú si rovní a rovnako slobodní. Človek je súcasťou celého kozmu qa občanom sveta, jednotlivec má znaky a hodnoty kozmicko-božské, z božskej vôle uväznené v hmote. Človeku pomáha vymaniť sa z toho, čo je hmotné, a nájsť cestu k tomu, čo je božské, morálka (293)

Obsahom každého človeka je nús (293) ( L23;129).