FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Norma právna (teória práva)


norma právna ( teória práva)

- pravidlo správania vytvárané alebo uznávané štátom, ktoré stanovuje, čo má byť. Právne normy vyjadrujú prostredníctvom zákazov, príkazov a dovolení hodnoty považované za charakteristické a podstatné pre existenciu príslušného spoločenského systému a zároveň ich zabezpečujú stanovením následkov, ktoré postihnú toho, kto ich nerešpektuje ( L1293;16).