FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nížina


nížina

- geomorfologická jednotka vyznačujúca sa typom reliéfu s pomerne monotónnym rovinným až pahorkatinným povrchom, s prevládjaúcou výšĺovou členitosťou do 30 m v nižšom stupni a do 100 m vo vyššom stupni, s nadmorskou výškou do 200 m, niekedy až 300 m. Protiklad pohoria ( L206;405).

---------
nížina>