FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pohorie


pohorie

- vydutá geomorfologická jednotka rozsiahlych rozmerov a zväčša hornatinného a vrchovinného rázu. Od priľahlých nižšie položených častí povrchu ho oddeľuje výrazné úpätie a sústava dolín ho člení na jednotlivé časti alebo skupiny.

Pohoria sa do svojej súčasnej polohy vyzdvihli najmä neotektonickými pohybmi a na ráz ich povrchu vplývali exogénne činitele ( L206;467).

Pohorie je protiklad nížiny.

----------
pohorie>