FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nijama


nijama ( sans.)

- II. stupeň aštangajogy: poučky o zložkách sebavýchovy ( L850;12).

2.1 tapas
- je prísnosť voči sebe, sebaovládanie, ktoré vedieĺ
k pocitu radosti a víťazstva nad sebou (sebadisciplína)

2.2 šantóša
- znamená pokojne sa vyrovnávať s osobným životom

2.3 ástikja
- je viera v spravodlivosť a reťaz príčin a následkov

2.4 dána
- znamená ochotu pomáhať komukoľvek z okolia všetkýmiĺ
možnými prostriedkami (dobročinnosť)

2.5 íšvarapúdžana
- znamená túžbu povznášať sa vlastným úsilím k najvyššejĺ
pravde

2.6 siddhártha-šravana
- je štúdium a čítanie odborných kníh a spisov o jogeĺ
a filozofii, ktoré pomáhajú pri vyššie uvedenom úsilí

2.7 hrí
- je cudnosť a rešpektovanie zákonov, ktoré hlása joga

2.8 džapa
- je odriekanie, a to hlasno, šeptom alebo v mysliĺ
určitých opakovaných slabík, slov alebo viet (mantier)

2.9 vrata
- znamená dodržiavanie pravidelnosti v cvičení jogyĺ
a dodržiavanie predsavzatí; pomáha získať silnú vôľuĺ
a splniť sľuby.

---------
nijama>