FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nestoriáni


nestoriáni

- významná východná kresťanská cirkev nazvaná podľa carihradského biskupa Nestoria, ktorého v r. 431 zbavili úradu, keď odoprel uznať Pannu Máriu za bohorodičku (uznával ju len za matku Ježišovu "pokiaľ ide o telo". Toto učenie prevzala kresťanská cirkev v Perzii a rozšírila ho ďaleko na vychod, až do Indie, po území celej Strednej Ázie a až do Číny. Významné miesto si udržala v týchto krajinách až do 13. stor., keď jej ťažkú ranu zasadila mongolská expanzia.`