FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Naldžorpa


naldžorpa (tib.)

- ten, kto dosiahol pokoj; majster mystiky v tibetskom chápaní. Naldžorpa nevidí rozdiel mmedzi sebou a Bohom. Za najdôležitejší zákon vesmíru považuje zákon karmy, v ktorého medziach dokáže dovolenými postupmi nájsť najvyššie východisko v živote (kresťanmi považované za spásu). Naldžorpa koná iba skutky, ktoré posilňujú harmonizujúce vplyvy, t. j. tie, ktoré utešujú a utišujú každú strasť. Naldžorpa najvyššieho stupňa nechce konať skutky vedúce k poznaniu cez bolesť, pretože podľa neho pravé dobré skutky pôsobia príjemne a napriek tomu človeka vykupujú (cf. L396;282).