FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nálada (pogády, j./guensberger, e.)


nálada ( Pogády, J./Guensberger, E.)

- dlhšie pretrvávajúci komplexný citový vzťah, ktorý počas svojho trvania tvorí pozadie celého psychického života. Nálada po čase odznie sama od seba. Vyvoláva ju nejaká udalosť, ale môže byť podobná vitálnym emóciám, napr. smútok alebo nevôľa, teda môže byť spôsobená bez osobitnej príhody ( L605;86, 92).