FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Nálada


nálada

- relatívne dlhotrvajúci, stály psychický stav s priemernou alebo slabou intenzitou, ktorý tvorí kladné alebo záporné emočné pozadie psychiky indivídua. Na rozdiel od situačných emócií a afektov nálada nie je emočnou reakciou na bezprostredné pôsobenie určiotych udalostí, ale na ich význam pre človeka v kontexte jeho celkových životných plánov, záujmov a očakávaní. Utvorené nálady zasa ovplyvňujú bezprostredné emočné reakcie na udalosti, a tým usmerňujú myslenie, vnímanie a správanie človeka. Podľa toho, ako si subjekt uvedomuje príčiny, ktoré určitú náladu vyvolali, prežíva ju buď ako difúzne celkové emočné pozadie (povznesená nálada, skľúčenosť a pod.), alebo ako výrazne vymedzený stav (žiaľ, smútok, clivota, strach alebo naopak zaujatie, radosť, jasanie, nadšenie atď.). Schopnosť kontrolovať svoje nálady, nachádzať a osvojovať si spôsoby ich vedomej korekcie je dôležitou úlohou výchovy a sebavýhovy ( L222;121).

---------
nálada>