FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Náboženstvo slovanov


náboženstvo Slovanov

- súčasť slovanskej kultúry; v jeho najstarších formách bolo značne primitívne. Iba v niektorých oblastiach, napr. na Balte a u vychodných Slovanov dospelo k vyšším formám s organizovaným kultom a kastou kňazov, svätyňami a sochami bohov uctievaných na širšom území. Christianizácia Slovanov sa vo väčšej miere začala od sklonku 8. stor. n. l. Západná a časť južných Slovanov prevzali kresťanstvo latinského rítu, zatiaľ čo ostaní kresťanstvo gréckeho rítu. Táto náboženská bipartícia bola súčasne aj rozdelením sfér kultúrneho vplyvu latinského (západného) a gréckeho (byzantského) ( L127;295-296).

-----------------------
náboženstvo Slovanov>