FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Morfológia


morfológia

- učenie o tvare, forme, o vonkajšej a vnútornej skladbe, pričom učenie o vnútornej skladbe sa označuje ako anatómia. Morfologické hľadisko býva vstupným hľadiskom komplexného skúmania javov ( L74;447 L546;115).

V lingvistike sa tradične chápe morfológia ako opis tvarových prostriedkov jazykovej stavby, napr. ako jazykovedná náuka o gramatických tvaroch slov, ako aj o slovách, ktoré majú funkciu tvarov; morfológie je teda náuka o tvarovej rovine v systéme jazyka ( L534;283).

-------------
morfológia>