FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Morféma


morféma

- najmenšia vydeliteľná čast slova alebo slovného tvaru, ktorá je nositeľom významu alebo funkcie; nositeľom významu je napr. koreňová, príponová morféma, nositeľom funkcie je napr. spojovacia morféma (cest-o-pis) ( L536;94).