FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Moleschott, j.


Moleschott, Jacob (1822 Herzogenbuch - 1893)

- nemecký fiziológ, predstaviteľ vulgárneho materializmu; 1847 súkromným docentom v Heidelbergu, 1854 mu bolo udelené pokarhanie za to, že zastáva materialistické názory, potom profesorom v Z?richu, Turíne a Ríme.

Moleschott zastával názor, že mozgová činnosť závisí od masti obsahujúcej fosfor, z čoho usudzoval, že "bez fosforu niet nijakej myšlienky".