FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Modalita (jazykoveda)


modalita ( jazykoveda)

- spôsob vyjadrovania vzťahu, postoja hovoriaceho k deju, vzťah obsahu výpovede ku skutočnosti v chápaní hovoriaceho (obsah výpovede sa hodnotí ako skutočný alebo neskutočný, možný alebo nevyhnutný a i.). Na vyjadrenie modality vo vete slúžia príslovky (snáď, zrejme), hlavne však slovesnký spôsob (oznamovací, rozkazovací, podmieňovací).