FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Miocén


miocén (gr. meion - menej, kainos - nový)

- spodné oddelenie neogénu, ktoré r. 1833 vymedzil Ch. Lyell. Trval asi 15 mil. rokov. Po dlhotrvajúcich sporoch a diskusiách sa ustálilo (aspoň vo veľkej časti Európy) rozdelenie miocénu na stupne eger, egenburg, otnang, karpat, báden a sarmat. Miocénne sedimenty (prevažne piesky a íly) pokrývajú značnú časť Česka a Slovenska ( L206;373).