FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Minerál horninotvorný


minerál horninotvorný

- minerál, ktorý sa podstatnou mierou zúčastňuje na zložení vyvretých hornín, ako napr. kremeň, živec, pyroxén, amfibol, olivín, sľuda, grafit.