FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Grafit


grafit (gr.)

- v mineralógii: horninotvorný minerál vytvorený kryštalizáciou uhoľných a bituminóznych látok (takmer čistý uhlík); v hutníctve: elementárny uhlík krystalizujúci v hezagonálnej sústave ( L163;334).