FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Miera (šindeláŕ, d.)


miera (Šindeláŕ, D.)

- hranica premenlivosti a prechodu stavov, javov, procesov z jedných do druhých, organická jednota kvantity a kvality. Každý predmet alebo jav má určité hranice premenlivosti, za ktorými kvantitativne zmeny vedú ku kvalitativnym zmenám. Práve tieto hranice sú mierou.

Pre zachovanie miery treba určitú stabilitu podmieňujúcich článkov, úcastníkov a pod., rovnováhu kvantity a kvality (napr. výrazná zmena v počte účastníkov nejakej akcie môže podstatne zmeniť aj jej výsledok alebo aspoň jej priebeh ( L1239;207).