FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metóda pedagogiky


metóda pedagogiky

- uvedomelý a cieľavedomý postup v pedagogike. V pedagogike zvyknú rozlišovať dve triedy metód:

- empirické metódy, čiže metódy konkrétneho empirického výskumu, často veľmi rozvinuté a exaktné, ako pozorovanie, experiment, dotazník, rozhovor, obsahová analýza, metaanalýza, štatistická analýza, historická metóda, ... ;

- skupina metód, ako pedagogická evaluácia, edukometria, škálovanie, testovanie;

- metódy kvalitatívneho výskumu, ako biografia, prípadová štúdia, ...;

- metódy komparatívnej pedagogiky;

- metódy pedagogickej prognostiky, ako napr. delfská metóda;

- teoretické metódy

( L1039;117).

Metódy pedagogiky sú predmetom metodológie pedagogiky.

--------------------
metóda pedagogiky>