FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mentalizmus


mentalizmus mentalizmus (FT)

- učenie, podľa ktorého v lingvistike smer, ktorý chápe rečový akt ako výsledok zložitého komplexu
javov, založených na mentálnej činnosti hovoriaceho indivídua. Mentalistické stanovisko zaujíma napríklad Chomského generatívna gramatika. Mentalizmus pokladá jazyk za mentálny jav.