FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Menšina národnostná


menšina národnostná = etnická menšina

- spoločenstvo ľudí rovnakej národnosti s vlastným jazykom a kultúrou obývajúce určitú časť územia štátu bez toho, aby boli štátotvorným subjektom. Na zachovanie ich národnej identity im medzinárodné právo (a vo väčšine krajín aj vnútroštátne právo) priznáva právo na organizáciu vlastnej národnej kultúry, používanie materinského jazyka, vzdelávanie v tomto jazyku ap. ( L715;472).

----------------------
menšina národnostná>