FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Medicína (málek, p.)


medicína ( Málek, P.)

- každá výskumná a vedecká činnosť, ktorá smeruje k objasneniu etiopatogenézy chorobných stavov, k ich diagnostike, prevencii a liečeniu (konzervativnemu i chirurgickému) a ktorá cieli k vytvoreniu prostredia optimálneho pre život človeka. Najzákladnejším špecifickým znakom medicíny je to, že predmetom jej skúmania je človek v zdraví i chorobe. Príznačným pre medicínu je poslanie zabrániť chorobným stavom alebo ich s úspechom liečiť. Medicína má vždy do činenia s osudom človeka, ktorý sa domáha pomoci. Lekár preto musí aktivne pristupovať k lekárskym problémoma konať i vtedy, keď sú teoretické predpoklady ešte kusé. Má povinnosť liečiť aj za veľmi obmedzených znalostí podstaty choroby, kedy je nevyhnutný empirický prístup ( L179;72).