FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mechanika klasická


mechanika klasická Kód: 606

- najstaršia fyzikálna teória, ktorá si dodnes zachovala pôvodný tvar; mechanika, v ktorej sa neuvažujú kvantové javy (pozri: kvantová mechanika). Klasická mechanika sa spravidla nazýva Newtonova (nerelativistická) mechanika; niekedy sa však pod pojmom klasickej mechaniky rozumie Newtonova aj Einsteinova mechanika, t. j. mechanika nerelativistických aj relativistických javov.

Klasická mechanika je dodnes základom teoretickej fyziky a vzorom fyzikálnej teórie ( L1348;11 L472;233-234).

---------------------
mechanika klasická>