FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mechanika kvantová


mechanika kvantová

- časť teoretickej fyziky, ktorá skúma a vysvetľuje zákonitosti správania sa mikročastíc, atómov, molekúl a atómovych jadier, t. j. objektov, ktorých lineárne rozmery sú 10 na mínus šiestu až 10 na mínus trinástu. Opiera sa o hlbší stupeň vedeckého poznania než klasická fyzika a poskytuje aj všeobecnejšie zákony. Zákony klasickej fyziky sa javia zhľadiska kvantovej mechaniky ako aproximácie tejto novej teórie ( L472;256).