FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Marxizmus-leninizmus (marxizmus-leninizmus)


marxizmus-leninizmus (marxizmus-leninizmus)

- vedecký systém filozofických, ekonomických a sociálno-politických názorov, vytvorený Marxom a Engelsom a v nových podmienkach tvorivo rozvinutý Leninom. Ucelený systém filozofických, ekonomických a politických teórií, ktorý založil Marx a Engels a ktorý Lenin ďalej rozvinul. Vo svojej celistvosti, zovretosti a dôslednosti vytvára súčasný materializmus a súčasný vedecký socializmus ako teóriu a program robotníckeho hnutia. Marxizmus-leninizmus je teoretickým základom praktickej činnosti revolučnej strany robotníckej triedy a slúži ako návod na konanie v triednom boji, v socialistickej revolúcii a pri budovaní socializmu a komunizmu ( L53;296 L645;357).