FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Marketing


marketing

- postup identifikácie, zabezpečovania, predpokladania alebo ovplyvňovania dopytu po tovaroch a službách. Marketing závisí od reklamy a trhu.

Marketing je obchodná politika a výrobná politika vychádzajúca z požiadaviek trhu zameraná na dosiahnutie maximálneho ekonomického efektu v trhových vzťahoch.

Marketing je metóda, ktorou sa riadi proces plánovitej realizácie nápadov na trhu. Konečným sudcom, ktorý rozhoduje o kvalite nápadu, je trh. Zisk z predaja je odmenou, ale hlavne meradlom úspešnosti podnikania.

Vznik marketingu podmienilo úsilie minimalizovať riziko, ktoré vzniká pri vstupe na trh, a maximalizovať zisk pri realizácii zhmotneného nápadu.

Marketing je súčasťou podnikatelskej činnosti podniku.

( L1362;112 L715;425 L216;132).