FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Marcelli, m.


Marcelli, Miroslav Kód: 278

- slovenský filozof, prekladateµ, vedúci Katedry filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave. Zaoberá sa výskumom súčasnej francúzskej filozofie a dejinami európskej novovekej filozofie.

---------------
Marcelli, M.>