FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Maimon, s.


Maimon, Salomon (Salomon ben Jošua) (1753 Nieszewicz (Litva) - 22. 11. 1800 Nieder-Siegersdorf (Sliezko))

- židovský filozof, predstaviteľ kriticizmu, ktorý sa stal v Berlíne chránen- com Mosesa Mendelssohna. Svojou bystrou kritikou Kanta pripravil recepciu Kanta u H. Cohena a neskorších novokantovcov. Silný vplyv mal na Fichteho.