FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika (albert veľký)


logika ( Albert Veľký)

- veda myšlienkového hĺbania (scientia contemplativa); učí, ako a akým spôsobom prostredníctvom toho, čo je známe, možno dosiahnuť poznanie toho, čo je neznáme.

Logika sa delí na logiku nezloženú, čiže vedu o pojmoch a definíciách, zloženú, ktorá sa zaoberá súdmi a usudzovaním.

Nezložená logika sa spája s metafyzikou, pretože sa týka predovšetkým bytia ako takého v úsvislosti s jeho prvými a najdôležitejšími predikátmi: jednotou, pravdou a dobrom. Táto problematika suvisí s problémom prvej príčiny vesmíru a jeho prvým hýbateľom čiže s Bohom (273) ( L23;271).